ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ)

http://www.eetaa.gr/nomothesia/fek/fek_list.jsp