Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ


 Παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Πρωθυπουργού της Δανίας, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν σήμερα τη "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης" με την οποία δεσμεύονται να καταστήσουν τις πόλεις πιο πράσινες, πιο ανταγωνιστικές από οικονομική άποψη και με μεγαλύτερες ικανότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Διακήρυξη αυτή εκφράζει την πολιτική βούληση των πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης να δώσουν κεντρική σημασία στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη κατά τη Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη "Ρίο+20" που θα πραγματοποιηθεί στις 20 - 22 Ιουνίου. Οι πόλεις και οι περιφέρειες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να μοιραστεί σε παγκόσμιο επίπεδο βέλτιστες πρακτικές όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και οι Πράσινες Πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
Εμείς, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών οντοτήτων, δήμων και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο πέρασμα των αιώνων στις ευρωπαϊκές πόλεις έχουν οδηγήσει σε ανακατανομή του πληθυσμού, σε ενίσχυση των ανταλλαγών και αύξηση της δημιουργικότητας σε διάφορους τομείς του δικαίου, της πολιτικής ή της οικονομίας·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, λόγω των βιομηχανικών μεταβολών, της παγκοσμιοποίησης και της έλευσης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, έχουν διευρυνθεί οι αποκλίσεις μεταξύ των πόλεων· αποκλίσεις οι οποίες οφείλονται τόσο σε φυσικούς, δομικούς ή ιστορικούς παράγοντες, όσο και στην – ενίοτε προβληματική– θεσμική λειτουργία·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι πόλεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνεχώς ανανεούμενες προσδοκίες των κατοίκων τους – με διάφορους δημοσιονομικούς περιορισμούς – και να προσπαθούν να εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό και ακμαίο βιοτικό επίπεδο, το οποίο προϋποθέτει υψηλές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και ευκολότερη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, είκοσι χρόνια μετά τη διεξαγωγή της Τρίτης Διάσκεψης κορυφής για τη Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο, δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας, καθώς και ότι η Διάσκεψη κορυφής του Ρίο +20 συνιστά μια νέα ευκαιρία για τη ανάληψη νέων πολιτικών δεσμεύσεων υπέρ μιας ολοκληρωμένης και παγκόσμιας δράσης για την αειφόρο αστική ανάπτυξη·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ, ότι ουκ ολίγα ευρωπαϊκά παραδείγματα πιστοποιούν τις δυνατότητες των τοπικών φορέων να δώσουν μια ικανοποιητική λύση τόσο σε εσωτερικά ζητήματα όπως η συνοχή, η ασφάλεια, η ανεργία και η φτώχεια, όσο και σε έξωθεν πιέσεις που προέρχονται από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τα μεταναστευτικά κύματα ή ακόμα και τον διεθνή ανταγωνισμό·
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στον περιορισμό αυτών των τοπικών αποκλίσεων, κυρίως μέσω ενός ικανού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μιας ενισχυμένης πολιτικής συνοχής, καθώς και ενός πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου που θα ευνοεί την ανάπτυξη και την αυτονομία των πόλεων
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, μόνο εάν οι δήμοι και οι περιφέρειες αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αναδειχθούν σε ισότιμους παράγοντες μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι οι δήμοι αποτελούν βασικό στοιχείο του θεσμού της δημοκρατίας και ότι, μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της βελτιωμένης εφαρμογής της αρχής της
επικουρικότητας, μπορούν να αναπτύξουν νέες μορφές συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ:
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΕΣ, ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ,
δεδηλωμένη επιδίωξή μας είναι να αποκτήσουμε πόλεις ενεργειακά ουδέτερες, οικονομικές όσον αφορά την κατανάλωση και αποδοτικές όσον αφορά την παραγωγή. Στηρίζουμε επίσης την καλύτερη χωροταξική διαχείριση που θα διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ των αστικών περιοχών και των φυσικών χώρων και θα είναι σε θέση να αναδείξει τη φυσική, πολιτισμική και αρχιτεκτονική κληρονομιά.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι οι πόλεις μπορούν να πρωτοστατήσουν στις προσπάθειες της αειφόρου ανάπτυξης με όχημα τις πολιτικές στέγασης, αστικής ανάπλασης, διαχείρισης πόρων (ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υδάτων και των απορριμμάτων) και αστικών συγκοινωνιών, προκρίνοντας τη λύση των μαζικών μεταφορών και των ήπιων μορφών κινητικότητας.
ΓΙΑ ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ, αντιλαμβανόμαστε ότι οι πόλεις είναι πρωτίστως τόπος συνύπαρξης με σταθερή επιδίωξη το πνεύμα αλληλεγγύης. Ζητούμενα είναι η καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, η αποφυγή τόπων περιθωριοποίησης, η αντιμετώπιση της φτώχειας, η κοινωνική προσέγγιση των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού – κυρίως χάρη σε πολιτικές υπέρ της ενεργού γήρανσης, της κοινωνικής καινοτομίας ή και της διαγενεακής και διαπολιτισμικής αλληλεγγύης.
ΓΙΑ ΠΟΛΕΙΣ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ, υπογραμμίζουμε ότι είναι απαραίτητο οι πόλεις να επενδύσουν πρωτίστως στον ανθρώπινο παράγοντα, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις υποδομές και στις νέες τεχνολογίες προκειμένου να ενισχυθούν η καινοτομία, η έρευνα, η δημιουργικότητα· κατ’ αυτόν τον τρόπο θα τονωθεί η ποιοτική απασχόληση και θα βελτιωθεί κατ’ επέκταση το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.
ΓΙΑ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ επιθυμούμε την αρτιότερη σύνδεση των πόλεων με τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να πραγματοποιούν ανταλλαγές και διασυνδέσεις με τις γειτονικές περιαστικές και αγροτικές ζώνες με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη τόσο των μεν όσο και των δε. Έτσι, θα αποφευχθεί η διόγκωση των αστικών περιοχών, θα συγκροτηθεί ένα ισορροπημένο δίκτυο μικρών και μεσαίων πόλεων και θα ευνοηθούν τα αγροτικά προϊόντα γεωγραφικής εγγύτητας.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

- Να φανεί η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ αντάξια αυτών των προσδοκιών χρηματοδοτώντας την οριζόντια αστική πολιτική για την Ευρώπη του αύριο.
- Να αποκτήσει η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» τοπικό χαρακτήρα ώστε να αποδεσμευθεί η αυξανόμενη και καινοτόμος δυναμική των πόλεων και των περιφερειών.
- Να αποδοθεί μέσω των ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ μεγαλύτερη σημασία στην τοπική συνεργασία των ευρωπαϊκών πόλεων.
- Να ενισχυθεί ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ στη χάραξη και στην καθοδήγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και δη των ολοκληρωμένων στρατηγικών αειφόρου τοπικής ανάπτυξης και προς μία οικονομία με μηδενικές εκπομπές άνθρακα.
- Να καταστεί υποχρεωτική η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των δήμων και των περιφερειών στη συγκεκριμένη και αυτόματη υλοποίηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
- Να ενισχυθεί περαιτέρω η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ που συντελείται στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με την οικονομική αυτονόμηση των δήμων και των περιφερειών.
- Να αναβαθμίσουν οι ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ τη λειτουργία των τοπικών ομάδων δράσης, οι οποίες απαρτίζονται από αιρετούς αντιπροσώπους, από επαγγελματίες και φορείς της
κοινωνίας των πολιτών, ικανούς να επιφέρουν τις επιθυμητές αλλαγές, κινητοποιώντας τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους μέσω διατομεακών και ολοκληρωμένων επαφών.
- Να υποστηριχθούν και να γίνουν σεβαστά το ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ, ο ρόλος των
αστικών πολιτικών και τα ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα στο πλαίσιο της Διάσκεψης
κορυφής του Ρίο +20 και των υπολοίπων πρωτοβουλιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων. Ιδίως στη Διάσκεψη κορυφής του Ρίο +20 θα πρέπει να
αναγνωρισθεί η ανάγκη ενσωμάτωσης των πολιτικών αστικής αειφόρου ανάπτυξης ως
βασικής παραμέτρου στις εθνικές πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης.
Κοπεγχάγη, 23 Μαρτίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου