Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


Πώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν  πληγεί από την οικονομική κρίση; Ποιες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει σχετικά με τις  πρακτικές αυτών των αρχών; Ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών  στο πλαίσιο των εσωτερικών διεργασιών των κρατών; Αυτά είναι μερικά από θέματα που  εξετάζονται στη νέα μελέτη του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), με  τίτλο Η Αποκέντρωση σε ένα σταυροδρόμι:  εδαφικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη σε  περιόδους κρίσης. Ο σκοπός αυτής της έκδοσης  είναι να δώσει μια εικόνα όσο το δυνατόν  πληρέστερη για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν  τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή της κρίσης. Η  μελέτη στοχεύει, επίσης, να παρουσιάσει μια  επισκόπηση των συνεπειών της κρίσης στην  τοπική και περιφερειακή αυτονομία στην  Ευρώπη. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα  ότι μολονότι η κρίση δεν μετέβαλε δραματικά την  αρχιτεκτονική των τοπικών και περιφερειακών  αρχών, είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαική προσέγγιση της οργάνωσης των υπηρεσιών  και στο ζήτημα της οικονομικής αυτοτέλειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου