Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔiΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ


Του Δημήτρη Κατσούλη
http://www.ita.org.gr/library/downloads/Docs//meleti%20gia%20tin%20katastatiki%20thei%20tvn%20airetvn.pdf

Αναλυτικότερα ΠΑΤΗΣΕ ΕΙΚΟΝΑ
βλ. σελ.24-42

1.1.Οι αιρετοί, φορείς πολιτικής εντολής
Οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης είναι φορείς πολιτικής εντολής. Αυτή η ιδιότητα καθιστά διακριτό τον ρόλο των αιρετών τόσο έναντι των υπαλλήλων  των δημοτικών ή περιφερειακών υπηρεσιών και γενικώς των λοιπών δημοσίων υπηρεσιών όσο και έναντι των λοιπών Αρχών που δεν διαχειρίζονται άμεση πολιτική εντολή στο πλαίσιο της εκτελεστικής λειτουργίας του Κράτους.
Η αποστολή των αιρετών δεν μπορεί να εμποδίζεται ή να ακυρώνεται από λειτουργικά εμπόδια, από διοικητικούς ελέγχους καθώς και από περιορισμούς στη διάθεση του χρόνου ή στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωσή της.

1.2.Οι αιρετοί πρέπει να ασκούν χωρίς περιορισμούς και  «βάρη» την αποστολή τους.
Ο αιρετός πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει όλον τον αναγκαίο χρόνο και να αφοσιώνεται στην αποστολή του, ιδίως όταν αναλαμβάνει ηγετικά καθήκοντα που απαιτούν διαρκή απασχόληση. Για να καταστεί αυτό δυνατόν πρέπει να του παρέχονται για όσο χρόνο διαρκεί η αποστολή (θητεία) λειτουργικές διευκολύνσεις και οικονομικές ανταμοιβές ανάλογες του χρόνου, του περιεχομένου και του κύρους της αποστολής του, έτσι ώστε να καλύπτεται η απώλεια εισοδήματος από την μη άσκηση ή τον περιορισμό στην άσκηση του επαγγέλματός του (αντικειμενικός περιορισμός όχι  λόγω «επαγγελματικού  ασυμβίβαστου») και να αφοσιώνεται στην αποστολή που του ανατέθηκε.

1.3.Διαρκής  βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων- πρόσβαση στην  εξειδικευμένη γνώση
Για να είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του πρέπει να έχει απεριόριστη πρόσβαση στην γνώση και στην εξειδίκευση. Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στην διαρκή βελτίωση των ηγετικών του δεξιοτήτων.  Η νομοθεσία δεν πρέπει να θέτει εμπόδια λειτουργικού, οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα στην πρόσβαση των αιρετών στην εξειδικευμένη γνώση και πληροφορία.

1.4.Νομική ευθύνη των αιρετών. Αρχές της χρηστής διοίκησης, της λογοδοσίας και της κατοχύρωσης του δημοκρατικού κύρους των αιρετών
Οι αιρετοί, κατά την άσκηση των λειτουργιών τους, πρέπει να έχουν σταθερό γνώμονα την νομιμότητα, την αμεροληψία, την αρχή της χρηστής διοίκησης με πλήρη σεβασμό στη διάκριση των λειτουργιών, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των ιδίων και των υπηρεσιών του δήμου.
Πρέπει να απέχουν από την συμμετοχή στη συζήτηση και στη ψηφοφορία διοικητικών αποφάσεων που αφορούν συμφέροντα των ιδίων και των συγγενών τους.
Η τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της αμεροληψίας πρέπει να  αποτελεί την δικαιολογητική βάση των ρυθμίσεων για την αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη των αιρετών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγεί στην παρεμπόδιση της ελεύθερης δράσης τους στο πλαίσιο της αποστολής ούτε να καταρρακώνει το νομικοπολιτικό τους κύρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου