Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Άρθρο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ


Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να προσανατολίσουν την αποστολή τους ως οργανωτές και εμψυχωτές της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό τον ρόλο δεν θα το φέρουν σε πέρας με το παλαιό παράδειγμα της ανάληψης άμεσα οικονομικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά  με την οργάνωση υποστηρικτικών δομών για την πρόσβαση των παραγόντων της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας στην γνώση, στην πληροφόρηση, στην οργάνωση της προβολής των τοπικών προϊόντων, στην ενθάρρυνση  της  επένδυσης στην κοινωνική οικονομία. Όλα αυτά  μπορούν και πρέπει να είναι συντονισμένα σε ένα δημοτικό ή περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Είναι πλέον αποδεκτό από όλο και περισσότερους παράγοντες της οικονομίας ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα νέο δυναμικό παραγωγικό πρότυπο. Η συμβολή των δήμων και των περιφερειών στην διαμόρφωση και την υποστήριξή του είναι μία από τις κρισιμότερες αποστολές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για να μπορέσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες να ασκήσουν την αναπτυξιακή τους αποστολή χρειάζονται σύγχρονα και ευέλικτα θεσμικά εργαλεία. Γιαυτό πρέπει να αναθεωρηθεί η κρατούσα θεσμική αντίληψη που κατάργησε ακόμη και τις αναπτυξιακές επιχειρηματικές δράσεις της αυτοδιοίκησης  με την οριζόντια απαγόρευση των δημοτικών αναπτυξιακών εταιριών και τον δραστικό περιορισμό των περιφερειακών. Πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία των δήμων και των περιφερειών δεν θα οδηγούν σε διεύρυνση του τοπικού δημόσιου τομέα, σε θεμελίωση εργασιακών σχέσεων δημοσίου χαρακτήρα με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ή στην παραγωγή αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των δήμων και των περιφερειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου