Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ CADIZ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞH, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2012 συνήλθε στην Cadiz της Ισπανίας η 25η Γενική Συνέλευση των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, δηλαδή του CCRE. Στο επίκεντρο της Συνέλευσης η κρίση και η προοπτική της Ευρώπης. Με την Διακήρυξη της Cadiz, εισάγεται μία νέα πλατφόρμα στρατηγικής προσέγγισης του ευρωπαϊκού οράματος, η "Ευρώπη σε τρεις διαστάσεις" (3D: 3D: Decentralization, Development, Democracy) Αποκέντρωση- Ανάπτυξη- Δημοκρατία. Διαστάσεις κλειδιά για μία δυναμική στρατηγική ανασυγκρότησης της Ευρώπης με τους δημοκρατικούς θεσμούς της αυτοδιοίκησης στο επίκεντρό της. Παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο της Διακήρυξης μεταφρασμένο στα ελληνικά από το ιταλικό κείμενο. Ένα πρώτο βήμα για ένα κρίσιμο διάλογο που πρέπει να ξεκινήσει και στην Ελλάδα.
Δημήτρης Κατσούλης 


25Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ CADIZ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Cadiz, 28 Σεπτεμβρίου 2012


Εμείς, Δήμαρχοι, Υπεύθυνοι, Αιρετοί και αντιπρόσωποι  των τοπικών κυβερνήσεων, των πόλεων, των ενδιάμεσων Αρχών και των περιφερειών της Ευρώπης, συγκεντρωμένοι στη Cadiz στην Ισπανία, στις 28 Σεπτέμβρη 2012, με την ευκαιρία της 25ης Γενικής Συνέλευσης των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης

Ενωμένοι  δυνατά στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και της περιφερειακής και τοπικής αυτονομίας.

Πεπεισμένοι ότι το  ευρωπαϊκό όραμα προσκρούει σήμερα σε πολύ μεγάλα εμπόδια

Αποφασισμένοι να δράσουμε για μία καινοτόμα και  σταθερή ανάπτυξη στις περιοχές μας

Επαναβεβαιώνουμε την δική μας δέσμευση για μία Ευρώπη που, για να απαντήσει στις ανάγκες των πολιτών της και στις προκλήσεις  του 21ου αιώνα, πρέπει να είναι πολιτικά και οικονομικά ισχυρή, ενωμένη και πιστή στις αξίες της και στις αρχές της, αλληλέγγυη, θωρακισμένη με αποτελεσματικούς θεσμούς, δραστήρια και σεβαστή στο διεθνές επίπεδο και σεβόμενη τις διαφορετικότητές της.

Διακηρύσσουμε τα ακόλουθα:

Η Ευρώπη πρέπει να υλοποιήσει πολιτικές  για να κατορθώσει να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις και να περιφρουρήσει την  δική της οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Το δικό μας μέλλον εξαρτάται από την εύστοχη απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις.
Αυτή η καθολική οικονομική κρίση - κοινωνική και ηθική – που μαστίζει την Ευρώπη, όπως επιβεβαιώνουν οι πολυάριθμες Συναντήσεις Κορυφής στο πλαίσιο των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε μία αίσθηση διστακτικότητας  και ανικανότητας να απαντήσει στις προσδοκίες των Ευρωπαίων, ενδυνάμωσε την απομάκρυνσή τους από το ευρωπαϊκό όραμα. Ο κίνδυνος της διάλυσης  στην Ευρώπη προχωρεί: εκδηλώνεται σε ένα μέρος της κοινής γνώμης  με την ανησυχητική αύξηση των εθνικιστικών φρονημάτων και της υποχώρησής του ευρωπαϊκού οράματος. Σε αυτή την  βάση το CCRE  θα συνεχίσει να εργάζεται για να ξαναδώσει  ώθηση στο ευρωπαϊκό όραμα όπως  το είχαν εμπνευστεί οι  Ιδρυτές  και το οποίο βασίζεται  στις αξίες της δημοκρατίας, της ενότητας και της αλληλεγγύης. Αυτό απαιτεί  τον απόλυτο σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, με τις υπεύθυνες τοπικές Αρχές, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρωταγωνιστές της αλλαγής, θεσμούς αληθινά προσανατολισμένους σε μία πολιτική  της «εγγύτητας»,  ο ρόλος των οποίων είναι σημαντικός για να απαντηθούν οι προσδοκίες και οι αγωνίες των πολιτών.

Προτείνουμε μία νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη στην Ευρώπη που θα βασίζεται στις  τοπικές κοινωνίες  έτσι ώστε να δημιουργήσει τους όρους μίας νέας οικονομικής ανάπτυξης, περισσότερο σταθερής και παραγωγικής σε θέσεις εργασίας.

«Η Ευρώπη σε τρεις διαστάσεις» είναι η επείγουσα προτεραιότητα για μία Ευρώπη πεπεισμένη ότι η συνεργασία μεταξύ των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων μπορεί να γίνει το κλειδί  της  δικής της ανάκαμψης.

Αποκέντρωση, Ανάπτυξη και Δημοκρατία είναι οι τρεις διαστάσεις στις οποίες η Ευρώπη πρέπει να εκφραστεί με κοινό καινοτόμο και δυναμικό λόγο.


Αποκέντρωση:

Η δημοσιονομική και οικονομική κρίση πλήττει δραστικά πολλές από τις τοπικές μας κοινωνίες στην Ευρώπη, με σοβαρές συνέπειες για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στις οποίες οι πολίτες προστρέχουν για να βρουν προστασία και υποστήριξη. Συχνά είναι και αυτές στις οποίες τα Κράτη και οι ευρωπαϊκές θεσμικές οντότητες  προσφεύγουν   για να αντιμετωπίσουν  τις προκλήσεις και να κατορθώσουν περισσότερα με λιγότερη προσπάθεια.
Εμείς επαναβεβαιώνουμε, εδώ στην Cadiz, την δική μας δέσμευση  να δράσουμε για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μας με μία οπτική καινοτόμα και να εργαστούμε σε συνεργασία με τα επίπεδα ευρωπαϊκής και εθνικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των αρχών της επικουρικότητας.
Είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε πολιτικές ενδυνάμωσης της ικανότητας και της υπευθυνότητας των τοπικών και περιφερειακών οργάνων διακυβέρνησης. Σε αυτό τον στόχο ζητούμε την πραγματική αναγνώριση της τοπικής και περιφερειακής αυτονομίας στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Κυρίως απαιτούμε την  ελευθερία  (σημ.  δική μας: δικαίωμα) των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην οργάνωση και τον σχεδιασμό των δικών τους Υπηρεσιών Δημοσίου Συμφέροντος.

Αυτή την  ίδια οπτική της αποκέντρωσης την μεταφέρουμε σε παγκόσμιο επίπεδο με την παγκόσμια οργάνωσή μας, «Ενωμένες Πόλεις και Τοπικές Αρχές (UCLG)», έχοντας πειστεί ότι η αντίληψη της δημοκρατίας περνά διαμέσου της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν αμεσότερα.

Η  αραβική άνοιξη έδειξε  μία αφοσίωση των πολιτών στη δημοκρατία και την ανάπτυξη. Η αποκέντρωση είναι ένα σημαντικό εργαστήριο της δημοκρατίας και της ανάπτυξης. Στην Ευρώπη, όπως και στις γειτονικές χώρες του Νότου, της Μεσογείου, στα αιτήματα για μεγαλύτερη δημοκρατία που εξέφρασαν οι λαοί, μπορεί να απαντήσει κανείς με μία διακυβέρνηση που διασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στις επιλογές που αναφέρονται άμεσα στη γειτονιά τους, στο χωριό, στην πόλη ή την περιφέρεια.

Η Ευρώπη έχει μία ιστορική ευθύνη: Αυτή πρέπει να κατορθώσει, στη δική της εξέλιξη,  να δώσει το παράδειγμα και να παράσχει στους λαούς του κόσμου την υποστήριξη που αυτοί προσδοκούν για περισσότερη οικονομική, κοινωνική αλλά και πολιτική ανάπτυξη.

Το 2012 εμείς γιορτάζουμε τα 60 χρόνια του Χάρτη των Τοπικών Ελευθεριών, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης το 1952 στις Βερσαλίες. Υπογραμμίζουμε, εν προκειμένω, τη σημασία του έργου του Συμβουλίου της Ευρώπης και ειδικότερα του Κογκρέσσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών διαμέσου της προώθησης του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Τοπικών Αυτονομιών που θεσπίζει τις αρχές μίας Ευρώπης η οποία σέβεται τις τοπικές κοινωνίες και τα δικαιώματά τους.

Με τον ίδιο τρόπο θυμίζουμε τον ρόλο της Επιτροπής Περιφερειών, τον θεσμό των τοπικών και περιφερειακών Αρχών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  της οποίας η δράση είναι παράλληλη σε εκείνη του CCRE  και τις άλλες οργανώσεις με τις οποίες ευχόμαστε να συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Ανάπτυξη:

Το να προετοιμάζεις το μέλλον είναι μία υποχρέωση για όλους τους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Χρειάζεται να δράσουμε συμμετοχικά για να υλοποιήσουμε τοπικές πολιτικές  για την καινοτομία και την έρευνα.

Στη διάρκεια αυτών των 60 χρόνων, μετά από ένα περίπου αιώνα αιματηρών συγκρούσεων, πολέμων και καταστροφών η Ευρώπη έφερε την προοπτική της ειρήνης  κτίζοντας μία κοινωνία  ακμάζουσα, πιο δίκαιη, ισόρροπη και θεμελιωμένη στην συνεργασία και την αλληλεγγύη.  Σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακόμη μία σειρά από σημαντικές και με αυξανόμενη ένταση κρίσεις  που απειλούν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνησή τους και στο ευρωπαϊκό όραμα και οι οποίοι ζητούν καινοτόμες απαντήσεις  για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ανεργίας, κυρίως μεταξύ των νέων, της δημογραφικής αλλαγής, της κοινωνικής διαφορετικότητας, της τεχνολογικής εξέλιξης και της επικοινωνίας, της κλιματικής αλλαγής, της κινητικότητας, των αναγκών σε ενέργεια περισσότερο ασφαλή και καθαρή κ.ο.κ.

Εμείς πιστεύουμε ότι η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, επίτευγμα της κινητοποίησης όλων των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων, σε συνδυασμό με τις επιδιώξεις των πολιτών μπορεί  βγάλει την Ευρώπη από την κρίση.

Η παρούσα κρίση υπογραμμίζει ακόμα μία φορά την αναγκαιότητα να σκεφθούμε το αναπτυξιακό μοντέλο που ενδυναμώνει το ευρωπαϊκό όραμα. Εμείς καταθέτουμε ξανά την δική μας δέσμευση για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο  που πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει αυτούς που έχουν ανάγκη και υποφέρουν από τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις.  Οι τοπικές και περιφερειακές  Αρχές είναι στο κέντρο αυτού του μοντέλου και έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας σε όλη την ήπειρο.

Εμείς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη δεν θα γυρίσει την πλάτη στον κόσμο. Το να αναδιπλωθεί στον εαυτό της δεν είναι λύση ούτε τρόπος για να προστατευθεί. Το αντίθετο, η ιστορία έχει δείξει και αυτή η στάση οδηγεί στην οπισθοδρόμηση και τη σύγκρουση. Εμείς είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να ανοίξει τον δρόμο σε μία ανθρώπινη προσέγγιση για να εγγυηθεί ότι όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη και τον κόσμο μπορούν να απολαύσουν ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Επίσης η απάντηση στις κλιματολογικές και περιβαλλοντικές  αγωνίες δημιουργεί μία ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Κατά τα λοιπά, οι τοπικές αρχές είναι ήδη αφοσιωμένες σε αυτές τις πολιτικές για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρώπης δρουν για να προωθήσουν την ειρήνη και τον διαπολιτισμικό διάλογο, να πολεμήσουν την φτώχια και να πραγματώσουν τους στόχους  της Χιλιετίας για την Ανάπτυξη[1].  Εμείς πιστεύουμε ότι αυτοί οι στόχοι  μπορούν να επιτευχθούν διαμέσου πολιτικών διεθνούς συνεργασίας  και  απ΄ ευθείας συμπράξεων ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις και εκείνες των αναπτυσσόμενων χωρών, κυρίως της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.  Η συνολική δέσμευση των Κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στην  δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη παραμένει  ένας  κρίσιμος τομέας.


Δημοκρατία:


Η Ευρώπη είναι σε ένα κομβικό σημείο στην ιστορία της. Η δημοσιονομική κρίση είναι και κρίση πολιτική που πρέπει  αναγκάσει όλη την Ευρώπη να ξανασκεφθεί  το όραμά της για να εγγυηθεί σε όλους τους Ευρωπαίους μία ευημερούσα και  βιώσιμη διαβίωση. Εμείς θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ξανά ορισμένες θεμελιώδεις  αρχές για τον προσανατολισμό του ευρωπαϊκού οράματος. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να είναι διαιρεμένη ή  χωρίς συνοχή στις δύσκολες καταστάσεις που σήμερα επικρατούν. Είναι επιβεβλημένο να ενδυναμώσει τους δεσμούς που ενώνουν όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Μόνη της η διακυβερνητική προσέγγιση  δεν λειτουργεί. Το CCRE  δηλώνει την δική του δέσμευση  μία Ευρώπη πιο δυνατή και πιο αλληλέγγυα με σκοπό την υποστήριξη ακατάπαυστα της οικοδόμησης μίας δυνατής πολιτικής ένωσης μεταξύ των Ευρωπαίων, τη μοναδική λύση για να  αντιμετωπίσουμε τα σημερινά ζητήματα. Αυτό χρειάζεται μία πιο δυνατή πολιτική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  αδιαφιλονίκητα δεμένη με την αλληλεγγύη και αποκτώντας στοιχεία της εθνικής κυριαρχίας.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάμε μία διακυβέρνηση  ισχυρή, αποτελεσματική και δημοκρατική. Ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που αναλαμβάνει υποχρεώσεις, μία Επιτροπή που προτείνει και δρα, μία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεξάρτητη και ελεύθερη να δράσει  στην διάρκεια της αποστολής της για να εξασφαλίσει την νομισματική σταθερότητα, για να στηρίξει την μελλοντική ευρωπαϊκή ανάπτυξη, ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει  πλήρεις νομοθετικές εξουσίες  το οποίο, με σεβασμό στη δύναμη της καθολικής ψήφου, μπορεί να συγκεντρώσει  όλες τις ευθύνες τους. Όλοι οι θεσμοί πρέπει να ασκήσουν πλατιά και δραστήρια τον ρόλο τους απαντώντας στις προκλήσεις που  τίθενται μπροστά τους, σε ένα κλίμα συνεργασίας με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και κυρίως με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Η κρίση βιώνεται από το μεγαλύτερο μέρος των συμπολιτών μας ως μία αποτυχία των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτό το συναίσθημα ενισχύεται πολύ συχνά από τους  ίδιους τους πολιτικούς, οι οποίοι βρίσκουν έτσι μία απάντηση στις δικές τους αδυναμίες.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες οικοδομούν τον πιο στενό κρίκο  δημοκρατικής αλυσίδας μεταξύ των θεσμών  και των πολιτών.

Το CCRΕ, όπως όλες οι δημοκρατικές ευρωπαϊκές δομές – από το Κοινοβούλιο ως τις τοπικές κοινωνίες- αντιστέκεται σε κάθε μορφή μισαλλοδοξίας, ρατσισμού  και ξενοφοβίας. Όλοι οι θεσμοί έχουν το θεμελιώδες καθήκον να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και  την ελευθερία σε όλο τον κόσμο, όπως την προστασία των μειονοτήτων  εξαιτίας της θρησκείας ή της γνώμης τους. Ευχόμαστε, πάνω απ΄ όλα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, του οποίου η δράση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ουσιαστική, να συνεχίσει να μεταφέρει το μήνυμα της δημοκρατικής Ευρώπης και να γίνεται παράδειγμα  στην υπόθεση της ανεκτικότητας και της προσήλωσης στην ισότητα μεταξύ  γυναικών και ανδρών.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρώπης είναι εφοδιασμένες με εργαλεία καθημερινής δράσης  και εγγύησης της ισότητας. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην τοπική ζωή[2], που έχει υπογραφεί από 1500 περιφερειακά και τοπικά όργανα διακυβέρνησης  όλης της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την ισότητα που  συνοδεύει τα υπογράφοντα όργανα στην εκπόνηση και την υλοποίηση του δικού τους σχεδίου δράσης.

Αυτή η γραμμή πρέπει να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε μία Ευρώπη με σταθερή εξέλιξη, εμείς έχουμε ανάγκη να αναπτύξουμε νέες μορφές ανταλλαγών προχωρώντας στην ανανέωση των αδελφοποιήσεων και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρος των ευρωπαίων πολιτών. Εμείς έχουμε πειστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει μελλοντικά να δυναμώσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα  της δράσης της στο πεδίο της ενεργής κοινωνίας των πολιτών και των αδελφοποιήσεων. Το ίδιο και για την χρηματοδότηση των δράσεών της . Το 2013, ευρωπαϊκό έτος των πολιτών πρέπει να γίνει σημείο εκκίνησης για να ξαναδώσουμε πνοή, με μία φιλόδοξη πολιτική για τη συμμετοχή των πολιτών, στον ορισμό του ευρωπαϊκού οράματος.

Η Ευρώπη είναι ακόμη στην φάση της οικοδόμησης, πρέπει να συνεχίσει να είναι ανοικτή σε εκείνους που θέλουν να την  προσεγγίσουν, οι οποίοι απαντούν στους όρους προσαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδέχονται το πολιτικό όραμα και της αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, κυρίως η περίπτωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η προσχώρηση των μελλοντικών χωρών – μελών πρέπει συνοδεύεται και από μία ισχυρή στήριξη στις τοπικές αρχές και στις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις για να τις προετοιμάσουν να γίνουν οι βασικοί πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής οικοδόμησης.

Καλούμε τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Ευρώπης να προωθήσουν αυτή την Διακήρυξη στους πολίτες τους.
Γενική άποψη της CADIZ


[1] Οι  Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development Goals ή  MDG) των Ηνωμένων Εθνών είναι στόχοι που και τα 191 μέλη του ΟΗΕ δεσμεύονται να πετύχουν το έτος 2015. Η Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, υπογεγραμμένη τον Σεπτέμβριο του 2000, δεσμεύει τα κράτη: 1. Να ξεριζώσουν την ακραία πτώχεια και την πείνα, 2. Να καταστήσουν καθολική την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3. Να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και την αυτονομία των γυναικών, 4. Να μειώσουν την παιδική θνησιμότητα, 5. Να βελτιώσουν την μητρική υγεία, 6. Να πολεμήσουν τον υιό HIV/AIDS, την χολέρα και τις άλλες ασθένειες, 7. Να εγγυηθούν την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, 8. Να αναπτύξουν μία παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου