Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Της Κ.Ε.Δ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΩΣΤΑ ΑΣΚΟΥΝΗ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (30 Αυγούστου 2012)Eκ μέρους του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ  σας καλωσορίζω  στις εργασίες του Έκτακτου Συνεδρίου μας  με μοναδικό θέμα την αντιμετώπιση της πολύ άσχημης  οικονομικής κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι  μετά την  απόφαση της Κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές κατά 29% στη μηνιαία δόση του  Ιουλίου, οδηγώντας τους Δήμους σε οικονομική κατάρρευση και αδυναμία καταβολής, μισθών και άλλων ανελαστικών υποχρεώσεων.
Το Συνέδριό μας πραγματοποιείται  σε πρωτόγνωρες συνθήκες  οικονομικής, κοινωνικής  και πολιτικής κρίσης.
Οι  συνέπειες  της πολύπλευρης  αυτής κρίσης  βρίσκονται στο σπίτι κάθε εργαζόμενου, κάθε  πολίτη. Η  έκταση και  το βάθος της θίγουν τον ίδιο πυρήνα   του πολιτικού συστήματος, κάθε πλευρά της οργάνωσης  του κράτους  και της οικονομίας. Θίγουν ακόμη  και  τις  αξίες  της  κοινωνίας μας.
Εμείς, από το Συνέδριό μας στην Κομοτηνή, δώσαμε  μια καθαρή απάντηση λέγοντας ότι η  Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει φορέας και πρωταγωνιστής  της ανασυγκρότησης  του τόπου.
Η Τοπική  Αυτοδιοίκηση  μπορεί  να γίνει δύναμη και  ο  βασικός  θεσμός της  κοινωνικής αλληλεγγύης  και συνοχής, δύναμη και θεσμός της παραγωγικής και αναπτυξιακής  πορείας  της  χώρας.
Διατυπώσαμε τη θέση που με την ίδια αγωνία διατυπώνουμε και  σήμερα  εδώ, ότι  η  πολιτεία  έχει  αδήριτη ανάγκη να εμπιστευτεί την Τοπική  Αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι, παρά τα όποια   προβλήματα  αντιμετωπίζουν,  είναι ο  μόνος  Δημόσιος Θεσμός ο οποίος  εξακολουθεί  να  δρα  γρήγορα και κατά  πρακτικό τρόπο  υπέρ της  κοινωνικής συνοχής.
Τονίσαμε και τονίζουμε και σήμερα ότι  χωρίς   την Τοπική  Αυτοδιοίκηση  ή   με την  Αυτοδιοίκηση  σε οικονομικό αδιέξοδο δεν είναι δυνατή η επιδιωκόμενη  ανασυγκρότηση  του τόπου.
Για τους λόγους αυτούς και όχι μόνο το Συνέδριό μας είναι το κρισιμότερο   στη σύγχρονη  ιστορία της Τ.Α.. Είναι ένα ιστορικό Συνέδριο. Οι αποφάσεις που σήμερα θα πάρουμε θα κρίνουν το θεσμό, θα κρίνουν την επιβίωση της Τ.Α.
Επίσης, γνωρίζουμε  καλά ότι κρινόμαστε πολύ αυστηρά από τους συμπολίτες μας . Μας παρακολουθούν και μας  κρίνουν  και μέχρι σήμερα μας εμπιστεύονται. Πρέπει  να ανταποδώσουμε αυτή τους την εμπιστοσύνη καταβάλλοντας  κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων τους. Πρέπει να  σταθούμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο δίπλα στους σκληρά δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας. Δεσμευόμαστε ότι όποιες μεμονωμένες, λαθεμένες πρακτικές και λογικές  του παρελθόντος που  εξέθεσαν το θεσμό  και μας  πίκραναν, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.
Εμείς,  οι άνθρωποι της  Αυτοδιοίκησης έχουμε  πλήρη συνείδηση  της πρωτοφανούς  οικονομικής κρίσης   που διέρχεται η πατρίδα  μας και έχουμε  συνεισφέρει τα μέγιστα στη δημοσιονομική  προσαρμογή της χώρας.
Ήδη,  την   τελευταία τριετία  αντιμετωπίζουμε μείωση  των πόρων  της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης   κατά   60%   και    της  επιχορήγησης  για την  ΣΑΤΑ   κατά  55%.

H απόφαση  της Κυβέρνησης  για  επιπλέον  περικοπές στους  πόρους  της  Τ.Α., κατά 29%,  επιβεβαιώνει  με τον πλέον   δραματικό τρόπο αυτό,  για το οποίο εγκαίρως είχαμε προειδοποιήσει,  δηλαδή την κατάρρευση της  λειτουργίας  των  Δήμων  και κατ’ επέκταση κατάλυση του  κοινωνικού ρόλου   του θεσμού, αδυναμία  πληρωμής  μισθών  και άλλων  υποχρεώσεων.
Ενδεικτικά  αναφέρω  ότι  οι  ΚΑΠ   το 2011  ανέρχονταν, μηνιαίως,  σε  168 εκ. ευρώ. Τον  μήνα  Ιούνιο  ανέρχονταν  στα 135 εκ. ευρώ  και τώρα με τις  νέες περικοπές ανέρχονται σε 96 εκ.ευρώ, με το  ενδεχόμενο  να  φθάσουν  τους επόμενους  μήνες  και τα 72 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομικών κ. Σταϊκούρα στη συνάντηση που είχαμε  μαζί  του στις 3  Αυγούστου.
Πρόκειται για μειώσεις, οι οποίες  δεν  έχουν   προηγούμενο σε κανένα άλλο  φορέα  της  Γενικής  και   Κεντρικής  Κυβέρνησης.
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τη συμφωνία που έγινε με το Υπουργείο Οικονομικών και την απόφαση του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σαχινίδη, το συνολικό ποσό των ΚΑΠ  που πρέπει να αποδοθεί στους Δήμους από τον τακτικό προϋπολογισμό  ανέρχεται σε  2,7 δις.
 Μια συμφωνία που επιβεβαίωσε και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Παπαδήμος κατά  την συνάντηση  που  είχαμε  μαζί  του  στις  11/1/2012. Από τα 2,7 δις , τα 926 εκ. ευρώ είναι μεταβιβαστικές πληρωμές , όπως προνοιακά επιδόματα, μεταφορά μαθητών και άλλα.
Στο ίδιο  έγγραφο του κ.Σαχινίδη, αναφέρεται ρητά η απόδοση της τέταρτης δόσης των οφειλομένων παρελθόντων οικονομικών ετών που για το 2012 που ανέρχονται στο ύψος των 214 εκ. ευρώ.
Για το ποσό αυτό υπάρχει ξεχωριστός κωδικός στον κρατικό προϋπολογισμό που είναι στον ΚΑΕ 6813. «Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς ΟΤΑ Α’ βαθμού».
     Επίσης, στην ανωτέρω απόφαση γίνεται σαφής αναφορά για το ποσό της ΣΑΤΑ, Π.Δ.Ε που δίνεται στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α’ βαθμού  για  έργα  υποδομής.
Είναι αληθές ότι το ποσό επί πλέον 300 εκ. ευρώ δεν έχει αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό. Αυτό όμως δεν εμπόδισε το Υπουργείο Οικονομικών να εκταμιεύσει 149 εκ. ευρώ κατά το μήνα Απρίλιο με βάση την παραπάνω συμφωνία, ενώ για όλους τους άλλους μήνες η μηνιαία τακτική επιχορήγηση ήταν 135 εκ. ευρώ. Δηλαδή υπάρχει αποδοχή από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει υλοποιηθεί   το  μήνα  Απρίλιο.
Επομένως, το ποσόν των 2,7δις  ευρώ αποτελεί κόκκινη γραμμή και είναι το ελάχιστο ποσό για να καλύψουμε το σκληρό πυρήνα των ανελαστικών δαπανών. Η  οποιαδήποτε παρέκκλιση  από το ποσό  αυτό  οδηγεί  τους Δήμους  σε στάση πληρωμών, σε αναστολή υπηρεσιών, σε κατάρρευσή  τους.
Πρέπει  με  σαφήνεια  και  κατηγορηματικό  τρόπο  να  δηλώσουμε  ότι οι  Κεντρικοί Αυτοτελείς  Πόροι   δεν είναι ένα  αίτημα  που  οι  Δήμοι  διαπραγματεύονται  κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο  ή κάθε μήνα με την Κυβέρνηση. 
Αποτελούν συνταγματική επιταγή και Νόμο  του Κράτους (άρθρο 259 του Ν 3852/2010)  και η απόδοσή   τους  στην   Τ.Α.  είναι  υποχρέωσή  του.
Επίσης,  πρέπει   να  αποδοθούν    στους Δήμους  185εκ.  ευρώ   που  αφορούν  δαπάνες   που  πραγματοποιήθηκαν  το 2011  και δόθηκαν  από  τους ΚΑΠ   το 2012  ενώ  δεν  ήταν   στις  αρμοδιότητες  των Δήμων  και πιο συγκεκριμένα  :
131εκ.  ευρώ  έχουν παρακρατηθεί   για  τα  προνοιακά  επιδόματα  Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2011.
50εκ. ευρώ  για  μεταφορά  μαθητών  του 2011. Υπεγράφει η υπoυργική απόφαση για την παράταση μέχρι 30.06.2013. Να ξακαθαρίσουμε ότι οι διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι και σίγουρα όχι με υπαιτιότητα των δήμων.
4 εκ. ευρώ  για  μισθώματα  σχολικών μονάδων.

Εμείς  δεν  θέλουμε  να  μπούμε  σε  κανενός είδους   παζάρι  με την Κυβέρνηση. Δεν  θα επιτρέψουμε όμως περικοπές που οδηγούν σε κλείσιμο υπηρεσιών  και στην διάλυση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών που έχουμε δημιουργήσει. Γιατί τα χρήματα αυτά θα λείψουν από τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας.
     

Κυρίες   και   κύριοι   Συνάδελφοι,
Όταν στο δημόσιο διάλογο έχει ανοίξει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα για συγχώνευση υπηρεσιών και οργανισμών εμείς από 1/1/2011  έχουμε ήδη προχωρήσει σε πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα αναδιαρθρώσεις με βάση το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Όπως, γνωρίζετε με τον Καλλικράτη οι Δήμοι μειώθηκαν από 1034 σε 325 και  τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις  και άλλοι φορείς  της Αυτοδιοίκησης μειώθηκαν από 5.880   σε 1.138 φορείς μόνο. Μείωση που ανέρχεται  σε   81%.
Επιπλέον σχετικά με τους Αιρετούς και τις αμοιβές τους  να  τονίσουμε την :
Μείωση των Δημάρχων και των Προέδρων  Δημοτικών Συμβουλίων  από  1.034  σε 325.
Μείωση των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων από 16.390 σε 9.375, (-43%)
Μείωση Αντιδημάρχων  από 2.337 σε 1.502  (-36)
δηλαδή μία άνευ προηγουμένου μείωση του πολιτικού προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ διαβάζουμε αυτές τις μέρες για περαιτέρω μείωση συνεργατών και γενικότερα για μείωση του κόστους των αιρετών.

Τα έξοδα των αιρετών το 2010  ανέρχονταν  σε  135 εκ. ευρώ και το 2012, 74 εκ. ευρώ,  για δε το 2013 προβλέπεται περαιτέρω μείωση στα 62 εκ. ευρώ.  Δηλαδή το 2013 σε σχέση με το 2010 η μείωση του κόστους  του  πολιτικού  προσωπικού είναι κοντά στο 54%.

Διεκδικούμε   την ίση  μεταχείριση σε σχέση με τους άλλους  φορείς της Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Ας προχωρήσει η Κυβέρνηση σε αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και μειώσεις  μισθών αιρετών  και δαπανών   και   τότε  να  συζητήσουμε.

Συμπερασματικά, αυτό που ισχυριζόμαστε  όλοι οι αιρετοί  της  χώρας  είναι  πολύ απλό.

Εάν οι μειώσεις που εφαρμόστηκαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εφαρμόζονταν στο σύνολο της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης η χώρα θα παρουσίαζε ήδη πρωτογενή πλεονάσματα και δεν θα υπήρχε ανάγκη για την εφαρμογή πρόσθετων επώδυνων μέτρων.

Αυτή είναι η αλήθεια και τα πραγματικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να αντέξουμε οποιαδήποτε  περαιτέρω  μείωση.

Αλλά, στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ   για λίγο   σ’ αυτή την κοινή διαπίστωση.
Η μείωση των δημοσίων δαπανών, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, όσο και ως ζήτημα αρχής, είναι κατά τη γνώμη μας μείζον πολιτικό θέμα. Το δημόσιο έλλειμμα δεν είναι πολιτικά ουδέτερο. Διότι, κοινή είναι η εκτίμηση ότι εξακολουθεί να δημιουργείται από την επιβίωση πελατειακών και γραφειοκρατικών δομών και αντιλήψεων στο Κράτος, με τις οποίες πρέπει όλοι να αναμετρηθούμε.
Αλλά, θα  αναμετρηθούμε;  Και πότε ;
Επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα:
  Εμείς, δεν πιστεύουμε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ανεκτό να υποχρηματοδοτείται. Αλλά, διερωτόμαστε: πότε επιτέλους θα σχεδιαστεί επί παραδείγματι η αναδιάταξη της λειτουργίας των πανεπιστημίων ανά τη χώρα, με κριτήρια την ουσιαστική επιστημονική κατάρτιση και την πραγματική επαγγελματική προοπτική των νέων, χωρίς να υποτάσσεται σε συντεχνιακές και άλλες, πιθανώς ακόμη και τοπικές σκοπιμότητες;
         Υπάρχει, εξάλλου, ένα ακόμη ερώτημα. Αυτό αφορά ασφαλώς στην αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Δεν πρόκειται για υπόθεση των δανειστών και των όρων της Δανειακής Σύμβασης. Ήταν και παραμένει υπόθεση κατ’ εξοχήν εθνική. Ερωτάμε, λοιπόν, πότε θα συζητήσουμε και πότε επιτέλους θα εφαρμόσουμε αυτό το νέο φορολογικό σύστημα, για τη δικαιοσύνη του οποίου τόσος λόγος γίνεται επί τόσο μακρό χρονικό διάστημα; Αν όχι τώρα,  τότε  πότε;
            Ο   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ   Τ.Α.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση  σηκώνει το βάρος  της  κοινωνικής  πολιτικής   της συντεταγμένης πολιτείας.
Εμείς έχουμε οργανώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών που απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών από τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, το Βοήθεια στο Σπίτι, τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία , τα Κέντρα Αλληλεγγύης για την ενίσχυση των απόρων, φτωχών, αστέγων με την παροχή συσσιτίων, ρούχων, φαρμάκων είτε κατά περίσταση χρηματικών βοηθημάτων, τα κέντρα πρόληψης εξάρτησης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και πολλές άλλες δομές, στον πολιτισμό  και στον  Αθλητισμό.
Προσπαθούμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο φορέα να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας που πλήττει όλο και περισσότερες οικογένειες συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη της κοινωνίας.
Οι Δήμοι υλοποιούν το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας που απασχολεί 45.000 συμπολίτες μας για πέντε μήνες  καθώς επίσης και τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ) και ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση). Oι Δήμοι έχουν την μεγαλύτερη απορροφητικότητα  από  τα  Κοινοτικά Προγράμματα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι μόνοι  που εκτελούν έργα αξιοποιώντας  το ΕΣΠΑ και φυσικά έχουμε εκφράσει την ετοιμότητα μας να στηρίξουμε το πρόγραμμα Αυτεπιστασίας των Δήμων  για 120.000 ανέργους σε μια τριετία,  συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση  της  μάστιγας  της  ανεργίας.
Σε ότι αφορά  το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας  για τους  Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς, βρίσκεται σε εξέλιξη η  διαπραγμάτευση  με το Υπ. Εργασίας  για αύξηση  του  προϋπολογισμού. Ο  Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης πρότεινε  την αύξηση  του προϋπολογισμού κατά 20εκατ. ευρώ  και την μείωση  του κόστους  επιδότησης  ανά   παιδί ώστε να καλυφθούν  περισσότερα  παιδιά  στους Παιδικούς Σταθμούς. Πρέπει να λύσουμε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που αφορά χιλιάδες οικογένειες.
Η θέση της ΚΕΔΕ   για επιπλέον κονδύλια από μεριάς του Υπουργείου παραμένει   σταθερή ,  θα συζητήσουμε  όμως  και τη δική μας συμμετοχή  χωρίς  να μειώσουμε  την  ποιότητα  των  προσφερομένων  υπηρεσιών.
Γι΄αυτό  τονίζουμε  ότι  η   κατάρρευση της Τ.Α.   θα έχει  μεγαλύτερες  και πιο επώδυνες συνέπειες στην κοινωνία, στους πολίτες από την μέχρι τούδε  κατάρρευση του κεντρικού κράτους. Διάλυση των Δήμων σημαίνει πλήρης αποδιάρθρωση του όποιου κοινωνικού  ιστού  έχει  απομείνει  ακόμη  όρθιος.
Τώρα την περίοδο της κρίσης πρέπει να προωθήσουμε την ουσιαστική αποκέντρωση, να εμπιστευτούμε   και  να στηρίξουμε την Τ.Α.  Οι πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε  πισωγυρίσματα.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες  και  κύριοι συνάδελφοι,
Με βάση  όλα αυτά τα  δεδομένα  το Δ.Σ.  αποφάσισε  να αντιδράσει  άμεσα  για να αποτρέψει την  επαπειλούμενη   χρεοκοπία  των Δήμων. Αποφάσισε  να προχωρήσουμε  σε σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων  των ΠΕΔ  ώστε  να ενημερώσουμε  τους συναδέλφους  για την κατάσταση  που βρισκόμαστε  προκειμένου  από κοινού  να συνεκτιμήσουμε,  να  διαμορφώσουμε   και να  συντονίσουμε  τις ενέργειές μας.
   Στις  Γενικές Συνελεύσεις  εκφράστηκε η αγωνία  και  ο έντονος  προβληματισμός  και το  οικονομικό  αδιέξοδο  στο οποίο  έχουν περιέλθει  το σύνολο των Δήμων. Κοινή  αντίληψη των συναδέλφων  είναι  ότι το σύστημα  έχει φθάσει  στα όριά του , ένα βήμα  πριν την κατάρρευση. 
Καταβάλλαμε ιδιαίτερες προσπάθειες για ενημέρωση της κοινής γνώμης με συνεντεύξεις, καταχωρήσεις, συγκεντρώσεις, ραδιοφωνικά μηνύματα και άλλα μέσα.  Καλέσαμε  τους  συναδέλφους με  κάθε πρόσφορο  μέσο , ο καθένας στο χώρο του να ενημερώσει τους δημότες  του και  τους εργαζομένους.
Ταυτόχρονα, ενημερώσαμε όλους τους Πολιτικούς Αρχηγούς  για  το σημαντικό ρόλο της Τ.Α.  την περίοδο της κρίσης, για το εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών δομών που έχουμε δημιουργήσει  και για το οικονομικό  αδιέξοδο στο οποίο έχουμε  περιέλθει. Όλοι ανεξαιρέτως, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στα θέματα  που  θέσαμε.
Θέλω  να επισημάνω ότι  τόσο ο κ.Βενιζέλος, όσο και ο κ.Κουβέλης, οι οποίοι μαζί με τον Πρωθυπουργό κ.Σαμαρά συγκροτούν την σημερινή κυβέρνηση, με δηλώσεις  τόνισαν ότι το ελάχιστο όριο λειτουργίας των   Δήμων  είναι  τα  2,7 δις ευρώ.

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,
Χθές το  μεσημέρι,  πραγματοποιήθηκε  η κρίσιμη συνάντησή μας  με τον Πρωθυπουργό , με την παρουσία των υπουργών κ.Στυλιανίδη και κ.Σταϊκούρα. Εκ μέρους μας έγινε  μια σε βάθος ενημέρωση  για όλα  τα θέματα  με έμφαση την άσχημη οικονομική κατάσταση που έχουμε  περιέλθει και την  αδυναμία πολλών Δήμων  να πληρώσουν μισθούς και άλλες ανελαστικές δαπάνες μετά τις νέες περικοπές. Ο κ.Πρωθυπουργός έδειξε   κατανόηση στα θέματά μας και ιδιαίτερα για την άμεση επίλυση  θεσμικών προβλημάτων.
 Στα άμεσα οικονομικά θέματα υπήρξε  δέσμευση ότι μέχρι τέλος  του έτους θα αποδοθούν θεσμοθετημένοι πόροι δηλαδή η απόδοση της τέταρτης δόσης  των παρακρατηθέντων   ύψους  214 εκ. ευρώ  και την ΣΑΤΑ ύψους 299εκ.ευρώ Επίσης, υπήρξε δέσμευση για επιμήκυνση εξόφλησης των δανείων  κατά  οκτώ με δέκα χρόνια. Ζητήσαμε να υπάρξει οπωσδήποτε περίοδος   χάριτος  και μείωση  του επιτοκίου κατά 1%, τα οποία  θα εξεταστούν.
Η Κυβέρνηση  εξετάζει τη δυνατότητα  η Τ.Α.  να διαχειριστεί ένα μέρος του ΕΣΠΑ για έργα  και  επενδύσεις αφού η   ΣΑΤΑ  έχει σχεδόν απομειωθεί. Ο Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε την απόφαση της Κυβέρνησης για την χρηματοδότηση του προγράμματος της αυτεπιστασίας με 200εκευρώ μέσω του ΟΑΕΔ  ώστε άμεσα να ξεκινήσει το  πρόγραμμα που θα ανακουφίσει σε βάθος  τριετίας  120.000 ανέργους  με πεντάμηνες συμβάσεις.
Όμως, στο μείζον θέμα  της απόδοσης του δεκατημορίου με βάση τα 2,7δις ευρώ δεν υπήρξε συμφωνία   αφού ο κ.Σταϊκούρας δεν αποδέχεται τη συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών και τη δέσμευση του τότε πρωθυπουργού κ.Παπαδήμου. Ο κ.Σταϊκούρας εμμένει  στο ποσό που είναι εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό δηλαδή στα 2,4 δις ευρώ και ότι η δόση  θα είναι 188εκατ.ευρώ στα οποία φυσικά περιλαμβάνονται  τα προνοιακά επιδόματα, η μεταφορά των μαθητών , μισθώματα   και άλλα  δηλαδή η μηνιαία δόση θα είναι  στα  96εκατ.ευρώ. με  πιθανότητα  περαιτέρω μείωσης.
Μπροστά στο αδιέξοδο  που είχε δημιουργηθεί προτάθηκε από την ΚΕΔΕ η  άμεση εκταμίευση των χρημάτων  της τέταρτης δόσης ύψους 214 εκατ.ευρώ ώστε η μηνιαία δόση να επανέλθει  στα 135εκατ.ευρώ. Η απάντηση και σε αυτό το θέμα  ήταν αρνητική   γιατί τα οικονομικά διαθέσιμα  βρίσκονται στο κόκκινο  και δεν μπορεί το Υπουργείο  Οικονομικών να εκταμιεύσει τα χρήματα  δήλωσε ο κ.Σταϊκούρας.
Σε ότι αφορά τις περικοπές  για το 2013 και 2014, παρά  την  επιμονή μας, δεν υπήρξε  απάντηση  διότι  ακόμη δεν  έχει  αποφασιστεί κάτι τελικό  για ανακοίνωση, παρά το γεγονός  ότι και σήμερα  υπάρχουν δημοσιεύματα  που αναφέρονται στις συγκεκριμένες περικοπές  και ζητάμε   τη θέση της Κυβέρνησης. Δεν  μπορούμε  να ενημερωνόμαστε από τον Τύπο. Θέλουμε υπευθυνότητα  και σεβασμό και περιμένουμε κ. Υπουργέ την θέση της Κυβέρνησης για το κρίσιμο αυτό θέμα.  
Όμως, χθες το βράδυ υπήρξε μια εξέλιξη  που πρέπει να γνωρίζει το Σώμα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών  κ.Σταϊκούρας, με  οδηγία  του Πρωθυπουργού,  ανακοίνωσε την άμεση εκταμίευση 35εκατ.ευρώ  από τα παρακρατηθέντα των 214 εκατ. ευρώ,  το Σεπτέμβριο.
Κύριε Υπουργέ,
Πρέπει με σαφήνεια  και κατηγορηματικό τρόπο να διευκρινιστεί κατά πόσο αυτό το ποσό αφορά μόνο το μήνα  Σεπτέμβριο  ή  θα  αποδίδετε κάθε μήνα  μέχρι τέλος του έτους.  Εάν  συμβαίνει  το δεύτερο,  τότε το συνολικό ποσό   ανέρχεται σε  175εκατ.ευρώ  και υπολείπεται   κατά πολύ της τέταρτης δόσης που είναι 214εκατ.ευρώ.  Θα συμφωνήσετε μαζί μας οτι η πρόταση αυτή πάσχει. Δεν μας ικανοποιεί.
Επίσης, επειδή υπήρξε αυτή   η εξέλιξη θέλουμε να γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο η Κυβέρνηση  επανεξετάζει τη στάση της για το θέμα των 2,7δις ευρώ το οποίο για εμάς  είναι  μείζον  θέμα, αποτελεί κόκκινη γραμμή και θα καθορίσει τις  αποφάσεις  του  Συνεδρίου  μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναλογιζόμενοι τη δύσκολη  δημοσιονομική κατάσταση  της πατρίδας μας και πάντα με πνεύμα υπευθυνότητας καταθέσαμε χθες στον Πρωθυπουργό   συγκεκριμένες προτάσεις   οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και να εξοικονομήσουμε πόρους  του κρατικού προϋπολογισμού.
Οι προτάσεις μας  είναι :

Επιμήκυνση  του χρόνου αποπληρωμής  των δανείων κατά 10 έτη με τουλάχιστον δύο  χρόνια  περίοδο χάριτος.
Μείωση του κόστους δανεισμού  των Δήμων  κατά  1%.
Η   δημιουργία  ειδικού  προγράμματος  της Τ.Α. από πόρους του ΕΣΠΑ  το οποίο θα  διαχειρίζεται η Τ.Α.  αφού έχει αποδείξει ότι είναι ο φορέας που έχει επιτύχει υψηλή  απορροφητικότητα.
Η δημιουργία ενός Εθνικού Προγράμματος  Τοπικής Ανάπτυξης   που θα συμπληρώνει το ΕΣΠΑ  και θα  χρηματοδοτεί έργα και δράσεις  που δεν είναι επιλέξιμα ,αξιοποιώντας και τους πόρους του Πράσινου Ταμείου.
Η κάλυψη  της  υστέρησης των Περιφερειών του στόχου 2 (Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου).
Μείωση του Εργολαβικού Οφέλους  από 18% σε  12%.
Εξομοίωση  του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας  των Δήμων  με το Βιομηχανικό  τιμολόγιο  και ιδιαίτερα  για βιολογικούς καθαρισμούς, ύδρευση, άρδευση, φωτισμό δρόμων και  πλατειών.
Απαλλαγή  από τον ειδικό φόρο  κατανάλωσης  πετρελαίου  των  Σχολείων και Παιδικών Σταθμών.
Καθολική  χρήση της  δημοτικής ενημερότητας.
Μεταφορά των αρμοδιοτήτων  των Γραφείων Κτηματολογίου  στους  Δήμους  και  τέλος.
Δραστική μείωση της εθνικής συμμετοχής που βαρύνει τις ΔΕΥΑ στη χρηματοδότηση των έργων τους και τέλος,
Την έναρξη  του διαλόγου  για την προώθηση  μίας ουσιαστικής φορολογικής αποκέντρωσης  με την ψήφιση  ενός Νέου  Φορολογικού Συστήματος  που με αίσθημα  κοινωνικής δικαιοσύνης  θα επιμερίζει  τα φορολογικά  βάρη, θα αποκαθιστά  αδικίες  και  στρεβλώσεις  και θα  αποτρέπει  την εκτεταμένη φοροδιαφυγή  και  φοροκλοπή που αποτελεί  στίγμα  για την  κοινωνία μας.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,

Στην κρίσιμη αυτή περίοδο που διανύουμε η  μεγάλη δύναμη της  Αυτοδιοίκησης βρίσκεται στην   ενότητα  του   χώρου.
Ενότητα  προγραμματική,  ενότητα  στη δράση  για  να  αλλάξουμε  πολιτικές  οι οποίες  υπονομεύουν το  θεσμό. Η ευθύνη  μας  είναι  ΙΣΤΟΡΙΚΗ. Όλοι θα κριθούμε.
     Με  δεδομένο τις  χθεσινές ανακοινώσεις του κ.Σταϊκούρα  και την αναμενόμενη τοποθέτηση του κ.Υπουργού θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις κινητοποιήσεων για την επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν. Ένα είναι δεδομένο: θα συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε, αλλά και την ενημέρωση του Λαού. Να ξεκαθαρίσουμε ότι κανένας Δήμαρχος δεν αισθάνεται ευτυχής να κλείνει το Δήμο του. Όμως, η συνέχιση της ίδιας χρηματοδότησης οδηγεί αντικειμενικά τους Δήμους σε κλείσιμο.
Δίνουμε τη μάχη για την επιβίωση της Τ.Α..
Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου