Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΤΑ (Κ.Ε.Υ.Ο.) ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ε.Τ.Α. Α.ΕΗ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. συμμετείχε  σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις  για την χρηματοδότηση ενεργειακών πολιτικών που ενδιαφέρουν τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Πρόκειται για την Ημερίδα «Δήμος και Ενέργεια: Μία εναλλακτική προσέγγιση στην οικονομική κρίση» που συνδιοργάνωσε το Κ.Α.Π.Ε. , με την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ε  και την υποστήριξη της Οργάνωσης «INTELLIGENV ENERGY EUROPE», τη Δευτέρα 1 Απριλίου στο Crowne Plaza στην Αθήνα  και στο Διαδικτυακό Σεμινάριο για Δήμους Ελλάδας και Κύπρου με θέμα «Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσεις» (ΣΕΑ) το οποίο συντόνισε το Κ.Α.Π.Ε. την Τετάρτη 3 Απριλίου και το οποίο παρακολούθησαν   93 εκπρόσωποι δήμων από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Και στις δύο αυτές εκδηλώσεις η Π.Ε.Τ.Α πήρε μέρος με εισήγηση του στελέχους της κ. Γιάννη Καραδήμα  για την «Δημιουργία Κεφαλαίου Επενδύσεων σε έργα Ο.ΤΑ»
Ο κ. Καραδήμας παρουσίασε το οικονομικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον στο οποίο κινείται σήμερα η ελληνική αυτοδιοίκηση με  τις ανάγκες διαρκώς να αυξάνουν για την υλοποίηση έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα με έμφαση στις υποδομές για την ποιότητα ζωής στις πόλεις και εν προκειμένω για την υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και έργων,. Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών προσκρούει όμως στην αδυναμία άντλησης πόρων από τις «παραδοσιακές» πηγές δεδομένου και του δραματικού  περιορισμού των πόρων της Αυτοδιοίκησης. Σε αυτή την αναγκαιότητα προσπαθούν να απαντήσουν θετικά τα Ταμεία Επενδύσεων, όπως είναι το JESSICA κ.α. Το JESSICA χρηματοδοτεί όμως αποκλειστικά αστικά έργα, συνεπώς δεν αναφέρεται σε έργα εκτός αστικού χώρου, όπως οικισμοί, ορεινές ή νησιώτικες περιοχές, και η χρηματοδότηση έχει ως όριο το 70% της επένδυσης. Χρειάζεται να καλυφθούν τόσο οι εκτός των αστικών περιοχών δήμοι αλλά και το υπόλοιπο 30% της χρηματοδότησης.  Σε αυτή ακριβώς την αναγκαιότητα απαντά η πρωτοβουλία για την δημιουργία Κεφαλαίου Επενδύσεων σε Υποδομές ΟΤΑ «Κ.Ε.Υ.Ο.» το οποίο  έρχεται να λειτουργήσει  συμπληρωματικά αλλά και εναλλακτικά ως προς τα Ταμεία Επενδύσεων.
Το «Κεφάλαιο Επενδύσεων σε Υποδομές ΟΤΑ»  στοχεύει αποκλειστικά σε επενδύσεις Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού  έχοντας ως κριτήριο τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του έργου. Ιδρυτές του Κεφαλαίου, το οποίο θα έχει την μορφή είτε ΑΚΕΣ (Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών) είτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο κλειστού τύπου (ν.2992/2002) είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η Τράπεζα Αττικής και η Κ.Ε.Δ.Ε.
Όπως όμως υπογράμμισε ο κ. Καραδήμας δεν αρκεί η ύπαρξη του Κεφαλαίου  για να προχωρήσουν οι επενδύσεις σε αναπτυξιακά ανταποδοτικά έργα. Χρειάζεται κυρίως η ύπαρξη καλοσχεδιασμένων προτάσεων για ώριμα έργα σε τέτοιο βαθμό που να αποκτούν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ακριβώς σε αυτήν την κρίσιμη προϋπόθεση έρχεται να συμβάλλει η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο για την ωρίμανση των έργων, την προετοιμασία , υποστήριξη των διαγωνισμών και την σύναψη των συμβάσεων οι οποίες από την φύση του αντικείμενου απαιτούν επίμονη επεξεργασία. Πριν από όλα αυτά όμως η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. έρχεται να ανιχνεύσει, να ενθαρρύνει  και να  στηρίξει το ενδιαφέρον των Δήμων και των Περιφερειών  για την αξιοποίηση του Κεφαλαίου.
Με αυτή την πολύπλευρη αποστολή ως χρηματοοικονομικός, τεχνικός και νομικός σύμβουλος των Δήμων και των Περιφερειών στην διαδικασία αξιοποίησης του Κεφαλαίου Επενδύσεων για Έργα ΟΤΑ (Κ.Ε.Υ.Ο.) η Π.Ε.Τ.Α. ανοίγει νέους ορίζοντες στην τοπική αυτοδιοίκηση  και χαράσσει νέους δρόμους στην τοπική ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου