Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ο κ. ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»Ο κ. Σπύρος Σπυρίδων, περιφερειακός σύμβουλος Αττικής και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), ορίστηκε εισηγητής για την γνωμοδότηση της ΕτΠ για την νέα «Ατζέντα για τον Καταναλωτή».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει για διαβούλευση την πρότασή της για την νέα Ατζέντα για τον Καταναλωτή, με ορίζοντα το 2020. Η Ατζέντα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων με στόχο την προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, σε θέματα όπως τα ταξίδια, οι αγορές από το Διαδίκτυο, η αγορά ενέργειας, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (κάρτες, δάνεια) η ασφάλεια των προϊόντων, ειδικότερα των εισαγωγών από τρίτες χώρες, αλλά και η δυνατότητα για τους πολίτες να διεκδικούν, με απλές διαδικασίες, τα δικαιώματά τους σε περίπτωση προβλήματος. Η Ατζέντα θα οδηγήσει στην προώθηση νομοθεσίας για την ενίσχυση των συμφερόντων των καταναλωτών.
Για τον σκοπό αυτό, η ΕτΠ, το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές Αρχές, ετοιμάζει την άποψή της, προκειμένου να ληφθεί υπ’όψιν κατά τη νομοθετική διαδικασία.
Τα βασικά σημεία που επεσήμανε ο κ. Σπυρίδων συνοψίζονται στα εξής:

  • Κατά την εφαρμογή της Ατζέντας, να δοθεί έμφαση στις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όπως οι νησιώτες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και τα Α.Μ.Ε.Α., που αντιμετωπίζουν είτε δυσκολία πρόσβασης στις αγορές, είτε περιορισμένη δυνατότητα επιλογών, είτε δυσκολία διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.
  • Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα εργαλεία για την προστασία των καταναλωτών. Χρειάζεται στήριξη σε πόρους και τεχνογνωσία για τη σωστή εφαρμογή των πολιτικών, προς όφελος των καταναλωτών.
  • Η ασφάλεια των προϊόντων, ειδικά των εισαγομένων, πρέπει να αποτελεί κεντρική επιδίωξη της πολιτικής για τους καταναλωτές. Ειδική κατηγορία αποτελούν οι συναλλαγές μέσω ίντερνετ, καθώς το υπάρχον πλαίσιο αφήνει περιθώρια αθέμιτων πρακτικών. Παράλληλα, πρέπει να διευκολυνθεί η δυνατότητα εύκολης επίλυσης των διαφορών, ούτως ώστε οι πολίτες να μην παραιτούνται από το να διεκδικούν τα δικαιώματά τους.
  • Ο κ. Σπυρίδων επεσήμανε ότι η οικονομική κρίση έχει αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών, καθώς έχει περιοριστεί το διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση, και έχουν ενταθεί οι κοινωνικές ανισότητες. Η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει την Ατζέντα προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ευρωπαϊκή οικονομία: Ο απώτερος στόχος της πολιτικής για τον καταναλωτή είναι η ευημερία των πολιτών, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Η γνωμοδότηση θα συζητηθεί στα αρμόδια όργανα της ΕτΠ και αναμένεται να υιοθετηθεί επισήμως στη σύνοδο ολομέλειας στις 29 Νοεμβρίου.
                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου