Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, αλλά και για την Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες συγκαλείται το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στις 27-28 Ιανουαρίου στην Κομοτηνή.
Την  κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου αναμένεται να κάνει ο υπουργός Εσωτερικών Τάσο Γιαννίτση, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης, θα παρουσιάσει την κεντρική εισήγηση  με τις προτάσεις και τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης της χώρας για όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν το θεσμό.
Ειδικότερα το συνέδριο θα ασχοληθεί με τις άμεσες προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις σημερινές δύσκολες συγκυρίες για τη χώρα, τον ίδιο τον θεσμό και για τις τοπικές κοινωνίες. Αναμένεται, δηλαδή, να προσδιοριστεί ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι δήμοι της χώρας σήμερα στην πράξη για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, για την προώθηση πολιτικών τοπικής ανάπτυξης.
 Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου οι συζητήσεις θα αφορούν στους εξής θεματικούς άξονες:
      Τις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις στο Πρόγραμμα «Καλλικράτης» για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δήμων.
·        Η οικονομική κατάσταση των δήμων και η ενεργοποίηση τρόπων,  μέσων και πολιτικών, τέτοιων που να διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία τους αφενός και αφετέρου την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών  στους πολίτες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
·              Η ουσιαστική ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από πρωτοβουλίες και προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Α.Κ.Σ.Ι.Α., για την ανάπτυξη και απασχόληση.
·       Ο επαναπροσδιορισμός του κοινωνικού ρόλου των δήμων και του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην δύσκολη  περίοδο της οικονομικής κρίσης που βιώνουν πολίτες και τοπικές κοινωνίες.
Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου